Svensk inköpschefsindex ökar

I mars steg Sveriges PMI till 56,5 från 54,6 februari.

Experternas förväntningar var på 54,0. Tal över 50 pekar mot att ekonomin expanderar och om talet är under 50 indikerar det tillbakagång.

Det är expansionskraften i industrikonjunkturen som har stärkts efter en dämpning i februari skriver Swedbank och Silf som har framlagt indexet. Fyra av fem delindex har bidragit till uppgången och de största har sysselsättning och orderingång stått för.

Nyregistreringar för fordon har ökat med 23% i mars. Detta är den tredje månaden i rad med kraftig ökning. 27.605 nya personbilar har registrerats i mars månad och jämfört med samma månad för ett år sedan är det 23%. Hittills i år har ökningen för lastbilar ökat med 14%. Lätta lastbilar med 18,5% och tunga lastbilar över 16ton med 34% enligt Bil Sweden.

Tags: , , ,

Apr, 2014 Ekonomi No Comments

Dämpad optimism om rikets ekonomi

De senaste månaderna har indikatorerna för näringslivet minskat med ca 5 enheter och därmed hushållens optimism om svensk ekonomi dämpats rapporterar Konjunkturinstitutet (KI).

KI:s barometerindikatorn som mäter stämningen bland företag och hushåll har sjunkit till 101,5 från 104,0 i februari månad. Alla indikatorer har sjunkit rapporterar de. Det som har sjunkit mest är konfidensindikatorerna och bygg och anläggningsverksamhet.

Sveriges BNP har ökat snabbast i hela EU under den fjärde kvartalet 2013. Det är tillfälliga faktorer som påverkat med det markerar ändå en vändning uppåt i konjunkturen. Detta tros fortsätta under 2014 och 2015. Samtidigt kommer hushållens konsumtion att öka snabbare i år menar KI, detta i följd av minskad ekonomisk osäkerhet, skattesänkningar och expansiv penningpolitik.

Arbetslösheten kommer att även sjunka något under året och BNP kommer att öka med i snitt 2,8% 2014-2017 skriver KI. Arbetslösheten tros hamna på 6,2 % år 2018.

Riksbanken spås höja räntorna sommaren 2015 och i slutet av 2018 kommer räntan att ligga på 3%.

KI meddelar även att skatterna behöver höjas om man ska kunna behålla personaltätheten i välfärdstjänsterna. Detta om man inte höjer pensionsåldern över tiden.

Tags: , , , , ,

Framtidstron ökar hos landets handlare

Månadens handelsbarometer visar en stark optimism bland de svenska handlarna. De har inte varit så positiva på tre år.

Handlarna tror på en försäljningsökning under våren men att antalet anställda ska bli fler är det inte många som tror på.

Låga räntor hjälper till köpkraften som blir starkare, men även en sjunkande arbetslöshet samt ett nytt jobbskatteavdrag.Tags: , ,

Antalet bostäder till salu färre i februari

Färre Bostäder till salu i Sverige under Februari månad

Färre Bostäder till salu i Sverige under Februari månad

Under februari månad har utbudet av bostäder i landet minskat med 12,9% för småhus pch 8,6% för lägenheter om man jämför med samma månad år 2013.

I hela landet har utbudet sjunkit rejält och största minskningen finns i Värmlands län där minskningen är 21,5% jämfört med 2013. Det är dock vissa län som har ökat marginellt med några få procent dock utmärker sig Hallands län med en ökning med lägenheter till salu med 29,1%.

När det gäller småhus så är minskningen störst i Västmanlands län med 22%. Kronobergs har dock ökat med 6% medan resten pekar nedåt.

I storstäderna är det även röda siffror förutom i när det gäller antal lägenheter i till salu i Göteborg som har ökat med 3,2%. Största minskningen gäller Malmö med 16,4%.

En minskad utbud innebär dock inte att det är färre bostäder till salu utan kan även betyda att bostäderna säljs snabbt och att annonsutbudet då minskar. Detta är en trolig förklaring enligt söktjänsten Booli som ligger bakom statistiken.

Tags: , , ,

Mar, 2014 Bostad No Comments

Svenska hushåll spenderar allt mer pengar

De senaste kvartalen har gapet mellan konsumtionen och tillväxten i svenskarnas köpkraft krympt allt mer. Detta innebär att hushållen konsumerar större andelar av sin disponibla löneökning och att konsumtionstillväxten i lägre grad är lönedriven i nuläget enligt SCB:s senaste rapport.

En viktig tillväxtmotor för Sverige har varit konsumtionen under slutet av 2013. Bilköpen ökade markant men samtidigt har en stor del av disponibla inkomsten lagts till sparandet.

Under den sista kvartalet var den reala löneökningstakten +2,7 % på årsbasis. Detta är den svagaste sedan 2011:s sista kvartal men ändå i nivå med löneökningstakten de senaste tio åren. Det som nästan har varit obefintligt är den individuella sparkvoten som varit på endast 0,1% under förra årets fyra sista månader. Rapporten visar även att det har med säsongmönstret att göra då julhandeln brukar bromsa sparandet varje år. För helåret har sparkvoten varit 6% vilket är 1,6% högre än år 2009.

“Det kan delvis reflektera en osäkerhet och försiktighet bland hushållen, men även att genomsnittshushållet har det bra ställt i nuläget och kan lägga undan en relativt hög andel av inkomsterna utan att konsumtionen blir lidande. Att det sannolikt finns stora skillnader i sparandet mellan olika familjekonstellationer, ålder- och inkomstgrupper bör dock beaktas”,  – SCB.

Tags: , , , ,

Kina vill köpa upp Fortum

Den svenska elbolaget Fortum har fått flera intressanter från Kina.

Kinas rikaste man Li Ka-Shing är en av dem som har visat intresse för Fortums svenska elnät samtidigt som Fortum vill avyttra elnätet. Även Borealis Infrastructure är en av intressenterna som ingår i samma konsortium som köpte Fortums finska elnät för några månader sedan.

Macquarie Goup och 3i Group är andra som kan komma att ge sig in i budstriden som kommer äga rum om några månader.

Tags: , ,

Svensk export faller tungt

Svensk export tappar

Export

Sverige tappar marknadsandelar när det gäller exporten medan Asien, Frankrike och USA tar för sig.

Den totala exporten minskade under förra året efter för lite efterfrågan speciellt på den Europeiska marknaden. Jämför man med andra länder så har detta minskning pågått i flera år. Med ca 20% har marknadsandelarna minskat för fordon och läkemedelsindustrin. Saab och Volvos stora fall tynger siffrorna samtidigt som patenten för flera storsäljande läkemedel har löpt ut. För maskinindustrin samt kemi och metallindustrin har marknadsandelarna minskat med ca 10%. Vilket är i linje med landets totala tapp.

Under samma period har Kina, Sydkorea och USA:s varuexport ökat och tagit positioner. Det är tjänster som är det viktiga i Sveriges export idag, men även den håller på att minska medan Indien och Frankrike vinner marknadsandelarna. Det enda som har ökat för Sverige är export för svenska kläder och skor med 5%. Dock sys kläderna i tredje världen men säljs i genom Svenska bolag. H&M är den viktiga exportören som expanderar i övriga världen.

Det är den inhemska efterfrågan som driver landets ekonomi just nu och det är oroande om exporten in vänder.

Tags: ,

Mar, 2014 Export No Comments

Volvo stiger rejält på börsen

Volvo fortsätter att öka på börsen efter att bägge ägarna köper fler aktier för få ännu mer makt över bolaget.

Cevian och Industrivärden är de två maktbolag som ökat sina ägande i Volvo. I kombination med att det går bra för börsen då Ryssland har avbrutit invasionen av Ukraina ökade Volvo-kursen med 3%.

Det går rykten om att Cevian och Industrivärden har en maktkamp om lastbilstillverkaren Volvo och båda vill öka sitt ägande. På tisdagen köpte Cevian A-aktier för 12 miljoner.

Volvos aktie har ökat med 18% hittills i år och nu har de sprängt 100-kronorsvallen.

 

Tags: , , ,

Mar, 2014 Aktier No Comments

Ukrainas situation har negativ utveckling på börserna

Ukraina

Oroligheter i Ukraina

Det finns stora risker med den hätska situationen i Ukraina och börsen kommer att backa när investerare tar sitt kapital till säkrare tillgångar.

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB varnar för börsfall och pekar speciellt på svenska exportföretag som det kommer att går dåligt för medan inhemska tjänsteföretag kommer klara sig bra.

Det kommer även att innebära lägre räntor i stabila länder och priset på guld kommer att stiga då investerarna brukar satsa på guld när aktier blir osäkra. Även olje och gaspriset väntas att stiga då Ryssland är en storproducent och Ukriana är en transitland.

Dollarn och euro väntas även att bli dyrare medan den svenska kronan försvagas då investerarna kommer att söka sig till tillgångar med hög likviditet.

Tags: , , , , ,

Sveriges tillväxt bättre än vad analytiker trott

Under förra årets fjärde kvartal växte Sveriges BNP mer än väntat.

Landets BNP ökade med 3,1% under fjärde kvartalet 2013 om man jämför med året innan samma period. Marknadens förväntningar låg på 1,3% i årstakt.

Konsumtionsutgifterna för hushållen steg med 2,0% och de offentliga konsumtionsutgifterna steg med 3,2%. Statens utgifter ökade med 6,3%. Primärkommunernas utgifter steg med 1,7% och landstigens med 2,8%. Offentliga konsumtionsutgifter bidrog med  0,) % till bruttonationalproduktens utveckling.

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande visade ett underskott på 48 miljarder kronor. Det är en försämring med 11 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal 2012.

Tags: , ,


Atewatches Finans är en samlingsplats för nyheter från finansmarknaden. Syftet är att hjälpa såväl befintliga som potentiella klienter och medarbetare att snabbt och enkelt kunna följa finansmarknadens utveckling. Målet är att erbjuda information som bidrar till en bättre finansiell planering.

För befintliga och potentiella klienter som önskar hjälp med att upprätta och vårda en effektiv finansiell planering, vänligen kontakta Cerberus.